Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 12-12-2019 
Tải file tại đây

CHỈ THỊ MỚI 1

1. Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia. 1

CHÍNH SÁCH MỚI 2

2.Từ 1/1/2020, người lao động được tăng lương nếu có các văn bằng chứng chỉ sau. 2

3.Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. 3

TƯ DUY MỚI - CÁCH LÀM HAY.. 5

4.Bình Dương: Hiệu quả từ công tác vận động người dân gắn camera. 5

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 6

5. ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 6,9%.. 6

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN.. 7

6.  Kỷ luật cán bộ vi phạm: Không có ngoại lệ dù bất cứ ai, dù cương vị nào. 7

7. Không còn lý do để chậm trễ! 8

QUẢN LÝ.. 10

8. Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. 10

9.Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai 12

10. Hà Nội giảm hơn 1.000 cán bộ: “Có một, hai trường hợp tâm tư...”. 12

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 14

11.Lâm Đồng khai trương Trung tâm điều hành thành phố thông minh. 14

12.  Hải quan Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ bưu chính công ích. 14

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH.. 15

13. Cân đối ngân sách tiếp tục thặng dư 11.000 tỷ đồng. 15

14.Quảng Ngãi thu hồi kinh phí du học đối với 4 trường hợp. 16

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH.. 16

15.  Kỷ luật 18 tổ chức Đảng và 200 cá nhân trong lực lượng Biên phòng. 16

16.  Vụ chánh án “mây mưa” với nữ kế toán ngay tại trụ sở: Kỷ luật nữ kế toán. 16

THẾ GIỚI 17

17.  Pháp công bố kế hoạch cải cách hưu trí gây tranh cãi 17

18.  Trung Quốc: Quan chức điều xe cấp cứu chở hàng hiệu cho vợ. 17

 CHỈ THỊ MỚI

Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

 Theo chỉ thị, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

 Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định số 167của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; dự thảo nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

 Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được yêu cầu khẩn trương ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

 Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng theo thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

 Đáng chú ý, theo chỉ thị, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc). Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung của bộ, ngành, địa phương để ban hành, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của luật.

 Tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của bộ, ngành, địa phương, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong mua sắm tập trung.

 Chỉ thị cũng nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành trong quý 1/2020.

 Yêu cầu nữa lại chỉ thị là chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định pháp luật. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng… theo quy định của pháp luật. (Vneconomy.vn 11/12, Nguyên Vũ)Về đầu trang

CHÍNH SÁCH MỚI

Từ 1/1/2020, người lao động được tăng lương nếu có các văn bằng chứng chỉ sau

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực từ 1/01/2020.

 Theo đó, mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

 Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo bảng trên sẽ được Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động, bao gồm:

 Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

 Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

 Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề; Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

 Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp; Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

 Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài; Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề. (VOV.vn 11/12)Về đầu trang

Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

 Nghị quyết này quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

 Đối tượng áp dụng gồm: Người nộp thuế nợ tiền thuế thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp quy định tại Điều 4 Nghị quyết này; cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người có thẩm quyền xử lý nợ quy định tại nghị quyết này; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Về nguyên tắc xử lý nợ, nghị quyết quy định: Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; bảo đảm điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và chịu trách nhiệm của cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, giám sát của người dân; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây ỳ, nợ thuế.

 Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, trừ đối tượng quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của nghị quyết này thì phải hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ (nếu có) và phải thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được xóa. 

Nghị quyết nêu rõ, đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp được quy định dưới đây, phát sinh trước ngày 1/07/2020 mà không có khả năng nộp ngân sách nhà nước:

 1. Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

 2. Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

 3. Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

 4. Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

 5. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

 6. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

 7. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.

 Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định cụ thể các biện pháp xử lý nợ; thẩm quyền và hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý nợ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

 Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. (Baochinhphu.vn 11/12, Minh Hiển)Về đầu trang

TƯ DUY MỚI - CÁCH LÀM HAY

Bình Dương: Hiệu quả từ công tác vận động người dân gắn camera

Qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân trên địa bàn TX.Dĩ An đã đầu tư lắp đặt camera tại khu vực sinh sống và kinh doanh. Nhờ những hình ảnh camera này đã giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT).

 Hiện nay, trên địa bàn phường Dĩ An có hơn 94.000 dân, trong đó dân tạm trú chiếm hơn 53%. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường còn có 2 khu công nghiệp, 625 doanh nghiệp cùng hơn 38.000 lao động từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đến làm việc và sinh sống. Ngoài ra, phường Dĩ An còn có gần 2.000 cơ sở nhà trọ, hơn 190 cơ sở kinh doanh có điều kiện và cùng nhiều tuyến đường trọng điểm.

 Cùng với những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tình hình ANTT trên địa phường Dĩ An tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình trên, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Dĩ An, trong đó nòng cốt là lực lượng công an (CA) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống tội phạm, đặc biệt chú trọng đến việc củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình nhân dân tự quản về ANTT.

 Trung tá Nguyễn Quốc An, Phó trưởng CA phường Dĩ An, cho biết: “Trong thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường để hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trong đó, địa phương đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh tại khu dân cư. Đến nay, qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, người dân đã đóng góp kinh phí lắp đặt được 73 camera, 8 đầu thu tại 9 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, UBND TX.Dĩ An còn đầu tư lắp đặt 15 camera trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, đoạn từ UBND phường Dĩ An đến trường THCS Dĩ An. Ngoài ra, CA phường còn phối hợp với các khu phố vận động 657 cơ sở kinh doanh, hộ dân tự lắp đặt camera để vừa chủ động trong việc quản lý tài sản và vừa hỗ trợ cho lực lượng chức năng khi xảy ra vụ việc”.

 Cùng với phường Dĩ An, người dân ở phường An Bình tích cực hưởng ứng phong trào lắp đặt camera tại khu vực sinh sống và kinh doanh để hỗ trợ CA địa phương khi cần. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CA phường An Bình, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn đã thấy rõ được lợi ích của mô hình camera an ninh mang lại nên đã hỗ trợ cùng chính quyền địa phương lắp đặt camera. Cùng với đó, nhiều cơ sở kinh doanh như tiệm vàng, nhà nghỉ, nhà trọ... cũng đầu tư lắp camera trong khu vực kinh doanh và chia sẻ hình ảnh cho CA phường. Ngoài ra, tại trụ sở UBND, CA phường, Ban Chỉ huy Quân sự, và 4 ban điều hành khu phố trên địa bàn phường đều được lắp camera để thuận lợi cho công tác quản lý, đề phòng kẻ gian. Tính đến nay, trên địa bàn đã lắp 80 “mắt thần” tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm, phục vụ đắc lực cho CA phường trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT”.

          Theo CA phường Dĩ An, qua hình ảnh từ camera đã giúp CA phường điều tra, làm rõ 1 vụ cướp, 3 vụ trộm tài sản, 2 vụ đánh nhau và hỗ trợ 1 vụ truy xét nguồn gốc súng phát hiện tại bãi rác. Ngoài ra, mô hình camera an ninh còn giúp CA phường chủ động trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn phường. Còn riêng tại phường An Bình, hệ thống camera của người dân và chính quyền địa phương gần như phủ kín các tuyến đường, khu vực trọng điểm nên đã giúp CA phường điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến ANTT và tai nạn giao thông. Đặc biệt, nhờ hình ảnh camera mà CA phường An Bình đã bắt được nhiều đối tượng trộm, cướp giật tài sản.

 Điển hình vào sáng ngày 2-9, tổ tuần tra CA phường An Bình nhận được tin báo từ trực ban CA phường về việc vừa có một thanh niên điều khiển xe máy cướp giật dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Ngọc Th. (54 tuổi, quê Cà Mau) trên đường Lê Trọng Tấn. Cùng lúc này, đồng chí trực ban CA phường gửi một số đoạn phim ghi lại diễn biến vụ việc cho tổ tuần tra.

 Từ hình ảnh trên, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CA phường An Bình chỉ huy tổ tuần tra cùng các “hiệp sĩ” trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường tổ chức truy tìm đối tượng. Khi đến đường An Bình, tổ tuần tra phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có đặc điểm nhận dạng giống với miêu tả của bị hại và hình ảnh camera ghi lại nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Không lâu sau đó, tổ tuần tra đã khống chế và bắt gọn đối tượng đưa về trụ sở để làm rõ. (Báo Bình Dương 11/12, Nguyễn Hậu)Về đầu trang

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 6,9%

Kinh tế Việt Nam năm 2019 được ADB dự báo sẽ tăng trưởng 6,9% thay vì 6,8% như con số ước tính trước đó.

 Trong một ấn bản bổ sung của báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á 2019 vừa được công bố, ADB nhận định nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng chậm lại do xuất khẩu sụt giảm, đầu tư suy yếu. Tổ chức này hạ mức tăng trưởng với Singapore và Thái Lan.

 Ngược lại với xu hướng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực, ADB tăng dự báo GDP Việt Nam lên mức 6,9% so với 6,8% đưa ra hồi tháng 9. Đồng thời, mức dự báo GDP năm 2020 cũng tăng lên 6,8%, so với mức 6,7% đưa ra trước đây.

 Theo ADB, GDP trong ba quý đầu năm 2019 của Việt Nam đạt 7%, mức cao nhất so với cùng kỳ trong 9 năm qua. Cùng đó, tiêu dùng cá nhân tăng 7,3%, trong khi đầu tư tăng 7,7% nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin của các nhà đầu tư được duy trì và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 "Với xung lực tăng trưởng mạnh mẽ ngoài dự kiến trong quý III, quý IV và sang năm sau nhiều khả năng tiếp tục được duy trì", ADB nhận định.

 Dự báo của ADB cao hơn so với Ngân hàng Thế giới (WB). Hồi tháng 7, báo cáo Điểm lại của WB cho rằng GDP Việt Nam chỉ tăng trưởng 6,6% năm nay và 6,5% năm sau. Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10, Chính phủ cho biết "nhiều khả năng GDP Việt Nam đạt trên 6,8%", trong khi mục tiêu đưa ra  là 6,6-6,8%.

 Cũng theo báo cáo bổ sung của ADB, tăng trưởng Trung Quốc năm nay dự kiến đạt 6,1% và giảm về 5,8% vào năm tới. Sự sụt giảm này là do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại và tình trạng suy giảm hoạt động toàn cầu, kết hợp với nhu cầu nội địa suy yếu khi ngân sách của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi giá thịt lợn đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rằng, tăng trưởng của Trung Quốc có thể bứt tốc nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận về thương mại. Trong tháng 9, ADB dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc là 6,2% trong năm 2019 và 6,0% vào năm 2020.

 Còn kinh tế Hong Kong vốn đang trong đợt suy thoái nên sẽ chứng kiến áp lực sụt giảm nghiêm trọng kéo dài, có thể tới năm 2020. Nền kinh tế này hiện được dự báo giảm 1,2% trong năm 2019 và tăng trưởng 0,3% vào 2020.

 Bản báo cáo của ADB cũng đưa ra kỳ vọng GDP khu vực châu Á sẽ tăng 5,2% năm 2019 và 2020, giảm lần lượt 0,2% và 0,3% so với dự báo hồi tháng 9.

 Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, nhận định, căng thẳng thương mại kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực tới khu vực và hiện là nguy cơ lớn nhất với triển vọng kinh tế trong dài hạn. "Đầu tư trong nước cũng đang giảm sút ở nhiều quốc gia do niềm tin kinh doanh suy yếu. Mặt khác, lạm phát đang gia tăng trong bối cảnh giá lương thực cao hơn, dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt lợn tăng lên đáng kể", ông Sawada đánh giá.

 ADB dự báo lạm phát châu Á ở mức 2,8% trong năm 2019 và 3,1% vào năm 2020, tăng so với con số dự báo hồi tháng 9 là 2,7% trong cả năm nay và năm sau. (Vnexpress.net 11/12)Về đầu trang

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN

Kỷ luật cán bộ vi phạm: Không có ngoại lệ dù bất cứ ai, dù cương vị nào

“Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện công tác kỷ luật cán bộ có sai phạm của Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào nếu có sai phạm đều bị xử lý” – ông Vũ Mão nhận định.

 Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vũ Mão – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương có phiên họp thường xuyên để xem xét công tác kiểm tra, công tác kỷ luật Đảng trong thời gian vừa qua có nhiều kết quả và có nhiều tác dụng tốt. Nhiều cán bộ, lãnh đạo có sai phạm đã bị đưa ra kỷ luật được nhân dân rất đồng tình.

 “Những sai lầm, khuyết điểm làm hại tới tiền của nhân dân, thanh danh của Đảng phải thi hành kỷ luật là điều rất đúng đắn” – ông Vũ Mão nói.

 Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, trong kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh về những vi phạm, khuyết điểm liên quan kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

 Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét và đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật với ông Triệu Tài Vinh là phù hợp với các quy định của Đảng, quy định của pháp luật.

 Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu ra việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II.

 “Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện công tác kỷ luật cán bộ có sai phạm của Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào nếu có sai phạm đều bị xử lý” – ông Mão nói.

 Khi được hỏi về câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng "Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp", ông Vũ Mão cho rằng, Nghị quyết Trung ương cũng chỉ rõ là phải tăng cường kiểm soát quyền lực.

 “Quyền lực nằm trong tay của những người có chức quyền và nếu quyền lực này được sử dụng một cách tùy tiện, một cách vô nguyên tắc sẽ dẫn tới những khuyết điểm rất lớn. Do đó việc xây dựng một cơ chế, hệ thống kiểm soát quyền lực là rất quan trọng” – ông Mão nhấn mạnh và cho rằng cần nghiên cứu, thảo luận về vấn đề này hơn.

 Theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đảng lãnh đạo toàn diện, cao nhất thì chính trong cơ quan Đảng phải kiểm soát quyền lực có hiệu quả nhất.

 Thứ hai là ở đâu có quyền lực thì cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt. Từ những khuyết điểm của những người có quyền lực trong Đảng cần rút ra những bài học vì sao lại như vậy và đưa ra được cơ chế kiểm soát quyền lực, để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. (Lao Động 11/12, Vương Trần)Về đầu trang

Không còn lý do để chậm trễ!

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký quyết định giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, ngành, địa phương. Điều đó có nghĩa, 100% số vốn kế hoạch năm 2020 là 220.000 tỷ đồng đã được giao hết trong một lần, không còn chuyện giao nhiều lần như những năm trước.

 Vốn đã giao hết, phần việc còn lại là trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương. Bởi theo tinh thần phân cấp mạnh của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Thủ tướng Chính phủ chỉ giao tổng mức, cơ cấu nguồn vốn, còn danh mục chi tiết và mức vốn của các dự án sẽ do các bộ, ngành, địa phương quyết định trên cơ sở tiêu chí, nguyên tắc theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

 Việc phân bổ chi tiết này, theo Nghị quyết số 87/2019/QH14 của Quốc hội, thì các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành trước ngày 31.12.2019, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện.

 Như vậy, nếu thực hiện theo đúng yêu cầu của Quốc hội, thì toàn bộ phần việc giao và phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước phải hoàn thành trước khi năm 2020 bắt đầu. Và như vậy cũng có nghĩa, không còn lý do để giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước tiếp tục chậm trễ, trở thành điểm nghẽn của nền kinh tế như thời gian qua nữa.

 Nói vậy là bởi vì, dù trong suốt thời gian qua, Chính phủ đã rất nỗ lực trong rà soát, phân tích nguyên nhân khiến chúng ta “có tiền mà không tiêu được”, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp rốt ráo để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, song tình hình vẫn không có nhiều cải thiện.

 Thậm chí, 11 tháng qua, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước mới đạt hơn 231.600 tỷ đồng, bằng 58,16% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 53,96% dự toán năm.

 Con số này thậm chí còn thấp hơn mức đạt được của cùng kỳ năm 2018, năm được cho là cũng “khá chậm trễ” trong giải ngân vốn đầu tư công. 11 tháng năm ngoái, giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 65,54% kế hoạch giao và bằng 64,27% dự toán năm.

 Điều đáng nói là, ngoại trừ giải ngân vốn trong nước đạt kha khá, đạt 61,82% kế hoạch, thì giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ và vốn nước ngoài cũng đạt rất thấp, tương ứng chỉ đạt 33,17% và 30,89% kế hoạch giao. 

Chuyện chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công khiến Thủ tướng Chính phủ rất sốt ruột. Thủ tướng cũng đã nhiều lần đặt câu hỏi, vì sao cùng một thể chế, chính sách, có đơn vị giải ngân rất tốt, song cũng có địa phương giải ngân rất chậm, vấn đề liệu có phải nằm ở nguyên nhân chủ quan, sự chưa quyết liệt, ngại đụng chạm… của người đứng đầu hay không. Tuy nhiên, nói về nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân trước tiên luôn được chỉ ra là do giao vốn chậm, phân bổ vốn chậm.

 Kêu giao vốn chậm, phân bổ vốn chậm, thì nay, chuyện này đã được giải quyết. Than thủ tục phức tạp, chưa hợp lý, thì Luật Đầu tư công cũng đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi nhất cho thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 Vì thế, nếu chuyện chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục xảy ra trong năm 2020, thì vấn đề nằm ở nguyên nhân chủ quan, ở trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương, của người đứng đầu, chứ không phải là do thể chế, chính sách. Không còn lý do gì để chậm trễ nữa!

 Mặc dù vậy, ở đây, cũng phải thấy rằng, không thể chỉ vì để đáp ứng yêu cầu phải phân bổ vốn trước ngày 31.12.2019 mà “vội vàng”. Dù tinh thần phân cấp mạnh mẽ, tạo sự chủ động cho bộ, ngành, địa phương nhưng vẫn phải bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí, quy định pháp luật, không được giao dự án nằm ngoài danh mục đầu tư công trung hạn, giao quá hạn mức trung hạn, giao sai nguyên tắc, tiêu chí… Làm như vậy thì mới bảo đảm được hiệu quả của đầu tư công.

 Thêm nữa, trên thực tế, tuy số vốn bố trí cho năm 2020 là 220.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với dự toán năm 2019, nhưng sau khi loại trừ các khoản chi cụ thể, thì nguồn phân bổ còn lại của ngân sách trung ương chỉ khoảng 112.900 tỷ đồng. Điều này càng đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải xem xét kỹ, thận trọng trong phân bổ vốn, cần ưu tiên cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm; tập trung đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm các công trình trọng điểm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả... Giao vốn, phân bổ vốn nhanh, đẩy nhanh được tiến độ giải ngân là quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết vẫn phải là hiệu quả đầu tư, nhất là trong bối cảnh nguồn vốn còn hạn hẹp. (Đại Biểu Nhân Dân 11/12, Hà Nguyễn)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng

Tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước năm 2019 và lũy kế giai đoạn 2017 - 2019 theo Bộ Tài chính là “còn chậm”. Tuy nhiên, đánh giá này có phần “nhẹ nhàng”, “nói giảm nói tránh” so với kết quả trên thực tế.

 Theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 1.7.2017 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15.8.2019 của Thủ tướng thì kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020 là 128 doanh nghiệp.

 Tại cuộc họp báo chuyên đề ngày 10.12, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) Đặng Quyết Tiến cho biết: Trong năm 2019 có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, tuy nhiên trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo Công văn 991 (2 doanh nghiệp) và Quyết định 26 (1 doanh nghiệp). Lũy kế giai đoạn 2016 - 2019, có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng. Trong số đó chỉ có 36 doanh nghiệp thuộc danh mục 128 doanh nghiệp cổ phần hóa, đạt 28% kế hoạch; như vậy số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

 Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa đến năm 2020 gồm: TP Hà Nội 13 doanh nghiệp (4 tổng công ty), chiếm 14% kế hoạch; TP Hồ Chí Minh 38 doanh nghiệp (11 tổng công ty), chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 6 doanh nghiệp (3 tập đoàn, 3 tổng công ty); Bộ Công thương 4 doanh nghiệp (3 tổng công ty); Bộ Xây dựng 2 tổng công ty. 

Kết quả thoái vốn nhà nước còn “tệ” hơn nữa. Cụ thể, theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17.8.2017 của Thủ tướng, giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

 Năm 2019 có 13 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định 1232 thực hiện thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 - 2019, đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 92 đơn vị với giá trị 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng. Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định 1232 chỉ đạt 7,8% kế hoạch.

  Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232 với giá trị lớn là: Bộ Công thương còn phải thoái vốn tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Bộ Giao thông - Vận tải phải thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - Công ty CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Công ty CP; Bộ Xây dựng còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ty cổ phần; TP Hà Nội còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp.

 Ngoài việc không đạt kế hoạch, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước còn có 2 hạn chế khác. Thứ nhất, chậm quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần, chậm bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC) và chưa bảo đảm kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thứ hai, nhiều doanh nghiệp chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Điều này ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường, chậm đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần và hạn chế công tác giám sát của toàn xã hội đối với các doanh nghiệp này.

 Những nguyên nhân mà Bộ Tài chính chỉ ra cũng không có gì mới. Về chủ quan, Bộ Tài chính cho biết, một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại theo chỉ đạo của Thủ tướng và chấp hành chế độ báo cáo. Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

 Về khách quan, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước cổ phần hóa làm kéo dài thời gian thực hiện cổ phần hóa. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do UBND địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa.

 Cho đến nay, sự chậm trễ trong việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đã trở nên quen thuộc đến mức… nhàm chán, bất chấp không biết bao nhiêu lần các cơ quan liên đới, lãnh đạo Chính phủ đưa ra kế hoạch, tìm giải pháp, đôn đốc, thúc giục, và thậm chí nói rằng sẽ “xử lý” cá nhân và tổ chức chậm trễ trong cổ phần hóa và thoái vốn. Vậy thì câu hỏi đặt ra những nguyên nhân mà Bộ Tài chính nêu ra trên đây đã đủ, đã nhìn thẳng vào thực tế hay chưa? Từ đó, mới có giải pháp hữu hiệu để chấm dứt tình trạng cổ phần hóa và thoái vốn năm nào cũng trễ hẹn. (Đại biểu nhân dân 11/12)Về đầu trang

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai

Ngày 11.12, trước cử tri toàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đất đai, đầu tư dự án... mà chính quyền tỉnh mắc phải sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 Ông Tài cho biết, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương, nghiêm túc khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà sắp tới là kết luận của Thanh tra Chính phủ.

 "Sau khi có kết luận, tinh thần làm việc của các cán bộ, công chức và các sở, ngành xuống mức rất thấp. Nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ trách nhiệm..." - ông Tài cho hay.

 "Chúng tôi nhận thấy các dự án trước đây phải tiến hành rà soát lại thủ tục pháp lý. Trước đây, tỉnh "làm gọn, đi tắt, đón đầu" cũng nhiều, để cho nhanh nên các dự án triển khai rất mạnh. Nhưng sau thanh - kiểm tra vừa qua, tỉnh rà soát lại thì thấy sai quy định. Đó là dự án phải đấu thầu, đất phải đấu giá..." - ông Tài nói.

 Theo ông Tài, nguyên nhân thu hút đầu tư ngoài ngân sách năm 2019 thấp so với năm 2018 là do tập trung rà soát các dự án cũ, để thực hiện theo đúng quy định. Các dự án này đang tồn tại rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Việc giải quyết cần thời gian nhất định. Điều này tác động tâm lý của các nhà đầu tư đăng ký mới. "Bây giờ dự án mới có trình cũng phải để đó" - ông Tài cho hay.

 Ông Tài mong được đại biểu, cử tri cảm thông sâu sắc về những tồn tại, yếu kém và cho biết bộ máy làm việc của UBND tỉnh đang được kiện toàn. "Tôi hy vọng sau khi kiện toàn, tình hình thực hiện các mặt trên địa bàn tỉnh sẽ tốt hơn" - ông Tài nói.

 Vừa qua, Ban Bí thư đã công bố kết luận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách Nhà nước. (Laodong.vn 11/12, Nhiệt Băng)Về đầu trang

Hà Nội giảm hơn 1.000 cán bộ: “Có một, hai trường hợp tâm tư...”

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong quá trình sắp xếp, giảm hơn 1.000 cán bộ, viên chức “về thực chất có thể có một hai trường hợp tâm tư không thể tránh được, ví dụ như trưởng phải xuống phó, phó phải xuống chuyên viên”. 

Liên quan đến việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị của Hà Nội, trao đổi với PV, ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng Phòng cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) cho rằng đây là đợt kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay của thành phố Hà Nội.

 “Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh và cho biết đến nay TP Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, sau sắp xếp đã giảm từ 208 phòng xuống còn 159 phòng, giảm 29 trưởng phòng, 120 phó phòng.

 "TP Hà Nội đã kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố còn 28 ban chỉ đạo, giảm 74 ban chỉ đạo. Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND TP đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giảm từ 401 xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị. Ngoài ra, TP cũng chuyển 125 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, qua đó giảm 13.665 biên chế”, ông Tuấn Anh cho hay.

 Trước câu hỏi, sau sắp xếp, TP Hà Nội giảm hàng trăm phòng, ban chỉ đạo như trên, vậy số cán bộ, biên chế có giảm? ông Nguyễn Chí Đoàn - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định: “Sau sắp xếp Hà Nội giảm thực chứ không giảm hình thức”.

 “TP Hà Nội đã có kinh nghiệm từ quá trình hợp nhất địa giới hành chính TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây trước đây. Khi sáp nhập, bộ máy hành chính sự nghiệp của hai tỉnh, thành phố lớn đã thực hiện hiệu quả, đã sắp xếp bộ máy, các vị trí cấp trưởng, cấp phó, chuyên viên vào đúng vị trí việc làm… mà vừa qua tổng kết 10 năm cho thấy đã thành công”, ông Đoàn nhấn mạnh.

 Về câu hỏi “cán bộ, viên chức có tâm tư hay không?”, ông Đoàn thừa nhận: “Về thực chất có thể có một đôi trường hợp tâm tư không thể tránh được. Ví dụ như trưởng phải xuống phó, phó phải xuống chuyên viên thì cũng có những tâm tư nhất định”.

 Tuy nhiên, theo ông Đoàn cuối cùng về tư tưởng cán bộ, viên chức cũng hoàn toàn thông suốt. “Trong suốt quá trình thực hiện không có đơn thư, không có vấn đề phản ánh, khiếu nại trong việc sắp xếp bộ máy", ông nói.

 Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho biết, về số lượng cán bộ giảm sau sắp xếp, ban đầu sắp xếp chỉ là phép cộng các đơn vị lại với nhau. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập các đơn vị, các sở đã hướng dẫn, rà soát theo vị trí việc làm, từ đó từng bước tinh giảm, giảm biên chế.

 Bốn năm qua, từ năm 2016 đến nay, sau khi sáp nhập các đơn vị, rà soát theo vị trí việc làm, đã giảm được hơn 1.000 cán bộ, tức là giảm hơn 1.000 biên chế.

 “Hà Nội đã chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ. Nhằm nâng cao ý thức, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội đã triển khai đánh giá cán bộ hằng tháng, gắn với thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả cho thấy, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được đảm bảo”, ông Đoàn thông tin thêm. (Danviet.vn 11/12, Thành An)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Lâm Đồng khai trương Trung tâm điều hành thành phố thông minh

Ở TP Đà Lạt, sau 1 năm triển khai, đến nay việc xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin bước đầu đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền điện tử của thành phố.

 Năm 2019, Tập đoàn VNPT đã đầu tư hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin tại tỉnh Lâm Đồng như: hạ tầng mạng di động, băng thông rộng, cáp quang và hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với sự phát triển và xu hướng ứng dụng công nghệ, đảm bảo yêu cầu xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025.

 Thành phố Đà Lạt hoàn thiện và đưa vào vận hành dữ liệu quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, xây dựng giải pháp về hệ thống chuỗi quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, hoàn thiện và đưa vào sử dụng Cổng thông tin du lịch dalat.vn và ứng dụng Dalat City. Thông qua ứng dụng “Đà Lạt trực tuyến”, toàn bộ thông tin, dữ liệu đất đai, quy hoạch được đưa vào khai thác.

 Môi trường, giáo dục và y tế của thành phố Đà Lạt cũng được ứng dụng các phần mềm, giải pháp công nghệ phù hợp để quản lý, lưu trữ, liên thông thông tin và làm tăng khả năng tương tác, giao tiếp giữa người dân và nhà quản lý. Dự kiến, Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt bắt đầu hoạt động từ dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. (VTV.vn 11/12)Về đầu trang

Hải quan Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ bưu chính công ích

Cục Hải quan Quảng Trị và Bưu điện Quảng Trị sẽ phối hợp trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức khi thực hiện đối với  7 thủ tục hành chính.

 Đó là nội dung Thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích do Cục Hải quan Quảng Trị và Bưu điện Quảng Trị ký kết ngày 10/12 (theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

 Trong những năm vừa qua, Tổng cục Hải quan nói chung cũng như Hải quan Quảng Trị nói riêng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan với nhiều giải pháp thiết thực nhằm mục tiêu hướng đến gia tăng lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp.

 Nằm trong lộ trình và các giải pháp cải cách hành chính của ngành Hải quan, căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 01082019/BĐHN-TCHQ ngày 1/8/2019 của Tổng cục Hải quan và Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện TP Hà Nội cũng như các văn bản triển khai của Tổng cục Hải quan về việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất phối hợp tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận. 

Phát biểu tại lế ký kết, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị khẳng định thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ giúp hai đơn vị nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Việc cung cấp dịch vụ qua Bưu điện sẽ góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện tại, tận tụy phục vụ nhân dân.

 Thông qua việc ký kết thỏa thuận này, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị mong muốn hai đơn vị sẽ hợp tác chặt chẽ, linh hoạt, hài hòa trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong việc cắt giảm chi phí không cần thiết, tạo sự tin tưởng, hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC, góp phần nâng cao các chỉ số CCHC của hai đơn vị nói riêng và của tỉnh, của Ngành nói chung. (Baohaiquanonline.com.vn 11/12, Châu Linh)Về đầu trang

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Cân đối ngân sách tiếp tục thặng dư 11.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình thu, chi ngân sách tháng 11 và 11 tháng năm 2019. Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách thực hiện tháng 11 ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1,37 triệu tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.

 Trong đó, thu nội địa trong tháng 11/2019 ước đạt 91 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1,12 triệu tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018. Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,9 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 64 USD/thùng. Lũy kế thu 11 tháng, thu từ dầu thô ước đạt 51,54 nghìn tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán.

 Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11 ước đạt 13 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 200,4 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thu thuế ước đạt 316,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018 và hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.

 Về chi ngân sách, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách tháng 11 ước đạt 113,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 11 tháng đạt gần 1,26 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

 Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 231,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018. Chi trả nợ lãi đạt 96,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018 và chi thường xuyên đạt 895,67 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

 Tính đến hết ngày 25/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 789.350 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 76,4% dự toán) và 245.046 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,1% kế hoạch vốn). 

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển. (Vneconomy.vn 11/12, Duyên Duyên)Về đầu trang

Quảng Ngãi thu hồi kinh phí du học đối với 4 trường hợp

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi vừa ra 4 quyết định về thu hồi kinh phí du học đối với 4 trường hợp đi theo diện thu hút nhân tài nhưng không về địa phương công tác sau hoàn thành thời gian học.

 Các trường hợp này đều đi theo diện đề án thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ngãi và đều đủ tiêu chuẩn chọn.

 Sau khi hoàn thành thời gian học, 3 người không về lại địa phương, 1 người về tỉnh làm việc nhưng được vài tháng cũng bỏ đi. Tổng số tiền thu hồi khoảng 9 tỷ đồng gấp đôi chi phí ngân sách đã chi. (VTV.vn 11/12)Về đầu trang

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Kỷ luật 18 tổ chức Đảng và 200 cá nhân trong lực lượng Biên phòng

Ngày 11.12, tại Hà Nội, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2019.

 Bộ đội Biên phòng là đơn vị duy nhất của Quân đội tham gia triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Bộ Quốc phòng là một trong 9 bộ, ngành đầu tiên thực hiện hành chính điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

 Đến nay đã thực hiện 13 thủ tục biên phòng điện tử (12 thủ tục trên cổng thông tin một cửa quốc gia, một thủ tục trên cổng thông tin biên phòng điện tử).

 Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cho biết, nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh, cơ quan các cấp đã kiểm tra, giám sát hơn 400 tổ chức Đảng và hơn 3.000 đảng viên; thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 200 cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh, xử lý kịp thời, chính xác các vụ việc liên quan đến nội bộ.

 Các cơ quan đã tổ chức kiểm tra toàn diện 66 đồn Biên phòng; tập huấn, kiểm tra Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, Trưởng khoa giáo viên và phúc tra Đồn trưởng đồn Biên phòng đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất.

 Bộ đã thanh tra 5 đơn vị về nhiệm vụ quân sự, biên phòng, chấp hành chính sách, pháp luật; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài… (Laodong.vn 11/12, Vương Trần) Về đầu trang

Vụ chánh án “mây mưa” với nữ kế toán ngay tại trụ sở: Kỷ luật nữ kế toán

Ngày 11-12, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị này đã kỷ luật bà Đ.T.K.C - kế toán TAND huyện Minh Hóa vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục ngay tại trụ sở làm việc.

 Theo ông Xuân, trước mắt bà C. bị kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, còn về mặt chính quyền cũng sẽ bị xử lý tương ứng. Hiện vẫn đang làm theo quy trình.

 Nói về hướng xử lý đối với ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa sau khi ông này bị phát hiện quan hệ tình dục với nữ kế toán ngay tại phòng làm việc, ông Xuân cho hay hiện chưa có phương án cụ thể về việc bố trí công tác mới cho ông Xướng. Tuy nhiên, hướng xử lý sắp tới sẽ là chuyển ông Xướng qua một vị trí nào đó ở một đơn vị khác trong hệ thống tòa án.

 Trước đó, ngày 10-12, Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng - Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Minh Hóa.

 Theo diễn biến vụ việc, ông Đoàn Ngọc Lâm - Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá bất ngờ nhận được 1 clip “nóng” tố cáo ông Xướng đang quan hệ bất chính với bà Đ.T.K.C ngay tại trụ sở làm việc trong giờ hành chính.

 Huyện uỷ Minh Hoá đã xác minh và thu giữ 1 USB về thời gian ông Xướng cùng bà C. quan hệ tình dục trong phòng làm việc và giám định đó là hình ảnh không cắt ghép chỉnh sửa.

 Bước đầu, ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói rằng là do say rượu, không làm chủ được bản thân. (Danviet.vn 11/12, Hồng Hải)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Pháp công bố kế hoạch cải cách hưu trí gây tranh cãi

Ngày 11/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố kế hoạch cải cách mới của chính phủ, nhằm cải thiện hệ thống hưu trí vô cùng phức tạp của nước này.

 Phát biểu trước khi công bố kế hoạch, Thủ tướng Philippe cho biết chính phủ Pháp đang muốn đưa ra một hệ thống bình đẳng với mọi người dân Pháp mà không có bất cứ ngoại lệ nào. Một số điểm đáng chú ý trong kế hoạch này bao gồm: đưa ra mức tiền lương hưu tối thiểu 1.000 euro (khoảng 1.100 USD)/tháng, quy định tuổi nghỉ hưu là 62 và áp dụng một số mức thưởng cho những người muốn làm việc lâu hơn...

 Hệ thống mới sẽ không ảnh hưởng tới những người sinh trước năm 1975 và bắt đầu áp dụng với những người nghỉ hưu từ năm 2037. Tất cả những quyền lợi trong hệ thống cũ sẽ vẫn được bảo toàn.

 Kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ Pháp đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ và là nguyên nhân dẫn đến làn sóng biểu tình trên toàn quốc. Các cuộc biểu tình đã khiến hoạt động giao thông đường sắt bị tê liệt, nhiều nhà máy bị đóng cửa và các dịch vụ công cộng trở nên chậm chạp. (VietnamPlus.vn 11/12, Vi Diệu)Về đầu trang

Trung Quốc: Quan chức điều xe cấp cứu chở hàng hiệu cho vợ

Một quản lý sân bay Phố Đông, Thượng Hải bị cách chức vì điều xe cứu thương đón vợ đi mua sắm ở nước ngoài trở về.

 Truyền thông Trung Quốc cho biết, vụ việc bị phát hiện khi một video ghi lại được phát tán trên mạng xã hội nước này vào ngày 7/12.

 Đoạn video cho thấy chiếc xe cứu thương đậu trong khu vực cấm đỗ xe của sân bay, một công nhân mặc đồng phục giúp nhóm người này lần lượt chất các túi hàng lên xe, hoàn toàn không có người bị đau ốm trên xe.

 Đoạn video được chia sẻ rộng rãi và khiến người dùng mạng Trung Quốc rất phẫn nộ. Sau khi sân bay này tổ chức điều tra, quan chức lạm dụng công quyền này đã bị cách chức và chịu kỷ luật đảng. (VTV.vn 11/12)Về đầu trang./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

[Trở về]