Bản in     Gởi bài viết  
Thành viên Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

Điện thoại CQ/DĐ

Ghi chú

1       

Nguyễn Phi Khanh

P. Giám Đốc

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

0523844567

Tổ trưởng

2       

Nguyễn Vĩnh Huế

P.Trưởng phòng

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

0945261357

Tổ phó

3       

Trần Diễm Phúc

P.Giám Đốc

Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Bình - Sở Thông tin và Truyền thông

0913272327

Tổ phó

4       

Hồ Văn Thành

P.Giám Đốc

Trung tâm Tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh

0913549663

Tổ phó

5       

Trần Trung Thông

Giám Đốc

Trung tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng Tỉnh ủy

0934778666

Thành viên

6       

Đặng Thanh Hòa

Chuyên viên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0989222303

Thành viên

7       

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

Sở Ngoại vụ

0989877899

Thành viên

8       

Phạm Đăng Linh

Chuyên viên

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

0917917947

Thành viên

9       

Trần Đăng Bình

Chuyên viên

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

0935213688

Thành viên

10     

Cao Đức Hạnh

Chuyên viên

Sở Công thương

0915471546

Thành viên

11     

Từ Công Nghĩa Hạnh

Chuyên viên

Sở Thông tin và Truyền thông

0942072207

Thành viên

12     

Đinh Vũ Long

Chuyên viên

Sở Tài nguyên và Môi trường

0945765672

Thành viên

13     

Vĩnh Thái Cường

Chuyên viên

Sở Giao thông Vận tải

0975715369

Thành viên

14     

Lê Thị Hồng Nhung

Văn thư

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

01696815967

Thành viên

15     

Nguyễn Xuân Viễn

Chuyên viên

Sở Y tế

0919737682

Thành viên

16     

Hoàng Minh Phú

Chuyên viên

Sở Xây dựng

0906586298

Thành viên

17     

Nguyễn Văn Nghĩa

P. Chánh văn phòng

Sở Tư pháp

0983828913

Thành viên

18     

Lê Viết Cảm

P. Chánh văn phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo

0932569567

Thành viên

19     

Bùi Quốc Luyến

Nhân viên

Sở Nội vụ

0912455360

Thành viên

20     

Trần Văn Kỳ

Chuyên viên

Trung tâm TH&DV tài chính công, Sở Tài chính

0919979822

Thành viên

21     

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng phòng

Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ

0982576767

Thành viên

22     

Nguyễn Thanh Huy

Trưởng phòng

Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Bình - Sở Thông tin và Truyền thông

0918744998

Thành viên

23     

Nguyễn Minh Tiến

Chuyên viên

Ban Dân tộc

0914078910

Thành viên

24     

Trần Thị Phương Nam

Chuyên viên

Ban Quản lý khu Kinh tế

0914500175

Thành viên

25     

Trần Nam Vĩnh

Chuyên viên

Thanh tra tỉnh

01633483642

Thành viên

26     

Hoàng Tự Quốc Hùng

Chuyên viên

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HDND tỉnh

0943161551

Thành viên

27     

Hoàng Hải Nguyên

Nhân viên

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng

0944917207

Thành viên

28     

Nguyễn Huy Hoàng

Cán bộ

Công an tỉnh

0945336399

Thành viên

29     

Trần Vũ Hoàn

Chuyên viên

Kho bạc Nhà nước

0935833466

Thành viên

30     

Phạm Xuân Hùng

P.Trưởng Phòng

Đài phát thanh - Truyền hình

0915971567

Thành viên

31     

Nguyễn Văn Kiểu

Viên chức

Trường Đại học Quảng Bình

0973665919

Thành viên

32     

Nguyễn Hoài Nam

Viên chức

Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

01682028777

Thành viên

33     

Dương Mạnh Hòa

Chuyên viên

UBND Thành phố Đồng Hới

0948304963

Thành viên

34     

Nguyễn Quốc Hùng

Chuyên viên

UBND Thị xã Ba Đồn

0912649889

Thành viên

35     

Lê Văn Hoài

Chuyên viên

UBND huyện Lệ Thủy

0973699222

Thành viên

36     

Ngô Văn Bình

Chuyên viên

UBND huyện Quảng Ninh

0905562233

Thành viên

37     

Lê Văn Thân

Chuyên viên

UBND huyện Bố Trạch

0983243143

Thành viên

38       

Phạm Quang Lăng

Nhân viên

UBND huyện Quảng Trạch

0977987656

Thành viên

39     

Dương Thị Thúy Lan

Chuyên viên

UBND huyện Tuyên Hóa

0977639221

Thành viên

40     

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

UBND huyện Minh Hóa

0988068068

Thành viên

41     

Dương Nam Khánh

Phó phòng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình

0905445050

Thành viên

42     

Hà Xuân Hùng

Trưởng phòng CNPC

Trung tâm CNTT, Viễn Thông Quảng Bình – Bưu điện tỉnh Quảng Bình

0915272646

Thành viên

 

[Trở về]