Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của đại lý Intrenet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-STTTT ngày 21/5/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 28/5-06/6/2019, Đoàn kiểm tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành...
Xem tiếp
Đội liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in, photocopy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng 

Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có trên 241 đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang hoạt động. Nhằm nâng cao hiệu quả...

Xem tiếp
Đội liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Kiểm tra việc công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình 

Từ ngày 07 đến ngày 20/12/2017, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền...

Xem tiếp